BẠN CẦN GÌ ĐỂ BỎ LỠ BẦU CỬ THÁNG 11 NÀY.
THÔNG TIN CHO BẦU CỬ CỦA NHÀ NƯỚC PENNSYLVANIA.
 

Có một cuộc bầu cử cho Tổng thống, Đại diện Tiểu bang, và một số các chức vụ khác vào THỨ BA, ngày 3 tháng 11.

Điều hướng trang

Quý vị có thể ghi danh bầu cử nếu quý vị là:

 • Một công dân nước Hoa Kỳ
 • 18 tuổi hoặc lớn hơn trong ngày bầu cử.
 • Sống trong tiểu bang Pennsylvania

Tất cả mọi người có đủ điều kiện có quyền được bỏ phiếu và nên tham gia, đặc biệt là phụ nữ và người da màu.

CÁC NGÀY QUAN TRỌNG

 • Hạn chót gi danh bầu cử là ngày 19 tháng 10
 • Hạn chót yêu cầu lá phiếu thông qua đường bưu điện là ngày 27 tháng 10
 • Hạn chót để gửi lại lá phiếu là vào 8 giờ tối, ngày 3 tháng 11. 

nhận trợ giúp về các vấn đề liên quan đến bỏ phiếu

Để có thể cập nhật được thông tin mới nhất về ngày bầu cử, nhận được giúp đỡ về các vấn đề liên quan đến việc bỏ phiếu, nhận trợ giúp về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến bỏ phiếu hoặc báo cáo vấn đề vào ngày bầu cử, quý vị có thể gọi một trong các đường dây nóng phi đảng phái sau đây:

 • Tiếng Anh: 866-OUR-VOTE (866-687-8683)
  Ủy quý vị luật sư về quyền dân sự theo luật
 • Tiếng Tây quý vị Nha và Tiếng Anh: 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682)
  NALEO Quỹ giáo dục
 •  (عربىTiếng Ả Rập và tiếng Anh: 844-YALLA-US (844-925-5287)
  Arab American Institute (AAI)
 • Tiếng Trung (Phổ Thông), Tiếng Trung (Quảng Đông), Tiếng Hàn, Tiếng Việt, Tiếng Tagalog, Tiếng Urdu, Tiếng Hindi, Tiếng Bengali và Tiếng Anh - 888-API-VOTE (888-274-8683)
  APIAVote & Asian Americans Advancing Justice (AAJC)

Quý vị cũng có thể gọi đến văn phòng bầu cử của tiểu bang để được trợ giúp, bao gồm cả cách tìm văn phòng bầu cử của thành phố hoặc quận của quý vị: 877-VOTESPA

CÓ GÌ MỚI VỀ BẦU CỬ?

NẾU BẠN CHƯA BAO GIỜ BỊ BỎ QUA, ĐIỀU ĐẦU TIÊN CẦN LÀM LÀ ĐĂNG KÝ.

Đổi địa chỉ?

Điều quan trọng là quý vị phải ghi danh tại địa chỉ hiện tại của mình để có thể nhận được lá phiếu chính xác, đặc biệt nếu quý vị dự định bỏ phiếu qua đường bưu điện.

Hạn chót để ghi danh là, Thứ hai, ngày 19 tháng 10.

Quý vị có thể ghi danh hoặc cập nhật địa chỉ tại www.votespa.com.

Nếu quý vị muốn ghi danh trực tiếp, hoặc qua tờ đơn, xin gọi 877-VOTESPA để được hướng dẫn.

Lưu ý

Các hướng dẫn để bỏ phiếu trong tiểu bang Pennsylvania này không phải là tư vấn pháp lý. Nếu quý vị có câu hỏi về điều kiện hoặc đặc quyền của quý vị, xin vui lòng gọi 866-OUR-VOTE hoặc tư vấn luật sư.

 

Các câu hỏi và câu trả lời 

1. Tôi mới ghi danh bầu cử. Làm cách nào tôi có thể biết là mình đã được ghi danh?

Q.Tôi mới ghi danh bầu cử. Làm cách nào tôi có thể biết là mình đã được ghi danh?
A.

Nó sẽ mất khoản mấy ngày để văn phòng bầu cử của thành phố có thể xem xét đơn ghi danh của quý vị và thêm quý vị vô cái danh sách cử tri.

 • Quý vị có thể kiểm tra đơn của mình tại đây www.pavoterservices.pa.gov/Pages/voterregistrationstatus.aspx
 • Nếu quý vị nhận được thông báo rằng đăng ký của quý vị đã bị từ chối hoặc bạn có câu hỏi, hãy gọi 866-OUR-VOTE (866-687-8683) để được giúp đỡ. 

2. Tôi là một cử tri đã đăng ký, nhưng gần đây tôi đã chuyển nhà. Tôi vẫn cần ghi danh bỏ phiếu chứ?

Q.Tôi là một cử tri đã đăng ký, nhưng gần đây tôi đã chuyển nhà. Tôi vẫn cần ghi danh bỏ phiếu chứ?
A.
 • CÓ, cập nhật địa chỉ của quý vị, nếu quý vị muốn bỏ phiếu gần nhà mới của quý vị, hoặc nếu bạn muốn bỏ phiếu qua thư. Quý vị có thể thay đổi địa chỉ của mình tại www.votespa.com/Register-to-Vote/Pages/How-to-Update-Your-Registraton.aspx
 • Quý vị cũng có thể quay lại địa điểm bỏ phiếu cũ của mình và bỏ phiếu ở đó. Nếu quý dọn đến từ tiểu bang khác, bạn cần phải đăng ký bỏ phiếu ở Pennsylvania.

3. Tôi có thể đăng ký và bỏ phiếu nếu tôi có tiền án không?

Q.Tôi có thể đăng ký và bỏ phiếu nếu tôi có tiền án không?
A.

Có. Quý vị có thể bỏ phiếu miễn là bạn hiện không bị giam giữ vì một trọng tội. Bạn có thể bỏ phiếu nếu bạn đang bị quản chế hoặc tạm tha, đang bị quản thúc tại gia, hoặc đang trong thời gian thụ án vì tội nhẹ.

4. Tôi sinh ra ở Puerto Rico. Tôi có thể bỏ phiếu ở Pennsylvania không?

Q.Tôi sinh ra ở Puerto Rico. Tôi có thể bỏ phiếu ở Pennsylvania không?
A.

Nếu quý vị sinh ra ở Puerto Rico, bạn mặc nhiên là công dân Hoa Kỳ và có thể đăng ký bỏ phiếu ở Pennsylvania (hoặc tiểu bang nơi quý vị sinh sống). 

Bỏ phiếu hoặc thậm chí đăng ký bỏ phiếu khi quý vị không phải là công dân Hoa Kỳ là một tội và có thể ngăn cản quý vị trở thành công dân sau này.

5. Khi nào tôi sẽ nhận được lá phiếu của mình?

Q.Khi nào tôi sẽ nhận được lá phiếu của mình?
A.

Nếu nó không đến, hoặc quý vị làm mất nó, hoặc mắc lỗi trong khi đánh dấu lá phiếu, hãy gọi văn phòng bầu cử quận của quý vị để được gửi là phiếu mới.

6. Tôi phải làm gì nếu yêu cầu bỏ phiếu qua thư của tôi bị từ chối?

Q.Tôi phải làm gì nếu yêu cầu bỏ phiếu qua thư của tôi bị từ chối?
A.

Nếu quý vị nhận được thông báo rằng yêu cầu của quý vị đã bị từ chối, hãy gọi 866-OUR-VOTE để được luật sư hỗ trợ miễn phí.

7. Người khác có thể bỏ phiếu qua thư cho tôi không?

Q.Người khác có thể bỏ phiếu qua thư cho tôi không?
A.

Quý vị phải trả lại lá phiếu của riêng mình. Nếu quý vị bị khuyết tật, quý vị có thể chỉ định người khác trả lại lá phiếu của mình cho quý vị. 

8. Tôi có thể thay đổi ý định bỏ phiếu qua thư sau khi tôi đã đăng ký không?

Q.Tôi có thể thay đổi ý định bỏ phiếu qua thư sau khi tôi đã đăng ký không?
A.

Có. Mang lá phiếu của quý vị và phong bì gửi lại đến phòng bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử. Nhân viên sẽ sẽ hủy bỏ nó và quý vị có thể bỏ phiếu tại đó. Nếu quý vị không có lá phiếu của mình, quý vị sẽ phải bỏ phiếu trên một lá phiếu tạm thời.

9. Phiếu bầu của tôi có thực sự được tính nếu tôi bỏ phiếu qua thư không?

Q.Phiếu bầu của tôi có thực sự được tính nếu tôi bỏ phiếu qua thư không?
A.

Bỏ phiếu qua thư an toàn. Nó có những kiểm tra để có thể ngăn cáng các vấn đề làm cho phiếu bầu của quý vị không được tính. Nếu quý vị nghi ngờ nó bị mất qua đường bưu điện, hoặc nếu quý vị làm mất nó trong nhà, quý vị có thể gọi cho văn phòng bầu cử quận của quý vị và yêu cầu thay thế. Google văn phòng bầu cử của quận của quý vị hoặc gọi 877-VOTESPA để được kết nối.

10. Tôi đi bỏ phiếu ở đâu?

Q.Tôi đi bỏ phiếu ở đâu?
A.

Quý vị có thể tìm thấy địa điểm bỏ phiếu của mình tại www.votesPA.com hoặc gọi 866-OUR-VOTE (866-687-8683) hoặc gọi cho văn phòng bầu cử quận của quý vị.

11. Tôi có cần căng cước để bỏ phiếu trực tiếp không?

Q.Tôi có cần căng cước để bỏ phiếu trực tiếp không?
A.

Không. Chỉ những cử tri đi bỏ phiếu lần đầu tiên trong khu vực bầu cử của họ mới cần xuất trình giấy tờ tùy thân. quý vị có thể sử dụng ID có ảnh, bao gồm cả thẻ nhân viên hoặc sinh viên nếu quý vị có. quý vị cũng có thể sử dụng ID không có ảnh, như hóa đơn điện nước hoặc bang sao kê ngân hàng có địa chỉ của quý vị. quý vị sẽ không bị yêu cầu cung cấp ID của mình nếu quý vị đã bỏ phiếu trước đó ở khu vực bầu cử.

12. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nói với tôi rằng tôi không có trong danh sách cử tri?

Q.Điều gì sẽ xảy ra nếu họ nói với tôi rằng tôi không có trong danh sách cử tri?
A.

Trước tiên, hãy yêu cầu viên chức bầu cử kiểm tra lại danh sách hoặc xem sổ thăm dò bổ sung (danh sách những thay đổi gần đây đối với các cuộn phiếu bầu). Đề nghị đánh vần tên của quý vị. Nếu quý vị tin rằng quý vị đang ở đúng địa điểm bỏ phiếu nhưng tên của quý vị không có trong danh sách cử tri, hãy yêu cầu một cuộc bỏ phiếu tạm thời. Họ được yêu cầu cung cấp cho quý vị một cái.

13. Một lá phiếu tạm thời là gì?

Q.Một lá phiếu tạm thời là gì?
A.

Một lá phiếu tạm thời được sử dụng để ghi lại phiếu bầu của quý vị khi có câu hỏi về tính đủ điều kiện của quý vị hoặc nếu quý vị yêu cầu một lá phiếu qua thư. Nó sẽ được tính nếu các quan chức bầu cử xác định rằng quý vị đủ điều kiện để bỏ phiếu.  

14. Quyền bầu cử của tôi có thể bị thách thức tại nơi bỏ phiếu không?

Q.Quyền bầu cử của tôi có thể bị thách thức tại nơi bỏ phiếu không?
A.

CÓ, nhưng chỉ có một số trường hợp và chỉ dành cho một số người. Một quan chức bầu cử, người theo dõi nơi bỏ phiếu hoặc cử tri khác chỉ có thể thách thức một cử tri nếu họ nghĩ rằng cử tri đó không sống trong khu vực bầu cử hoặc không phải là người mà cử tri nói.